Profiel Marijn Donkervliet

Over mij

Mijn naam is Marijn Donkervliet en ik ben de oprichter en eigenaar van Donkervliet Advies & Interim-Management. Ik ben een interim-manager en bestuurlijk adviseur met meer dan 20 jaar ervaring in de zorgsector, met name op het gebied van jeugd- en gezondheidszorg.

Mijn passie is om organisaties te helpen hun potentieel te realiseren en positieve veranderingen te bewerkstelligen. Ik doe dit door samen te werken met de raad van bestuur, de raad van toezicht, de medewerkers en de stakeholders van de organisatie. Ik werk vanuit de kernwaarden en de bedoeling van de organisatie en streef naar duurzame oplossingen die waarde toevoegen voor alle betrokkenen.

Mijn expertise ligt op het gebied van:

  • Interim-management: ik neem tijdelijk de leiding over uw organisatie of afdeling, met oog voor de continuïteit en de ontwikkeling van uw medewerkers en processen.
  • Bestuurlijk advies: ik ondersteun u bij het formuleren en implementeren van uw visie, missie, strategie, kernwaarden en beleid, met aandacht voor de governancecode zorg, de compliance in de zorgsector en bovenal het handelen vanuit de bedoeling.

Ik ben nuchter, verbindend en to-the-point. Ik heb een holistische benadering en geloof in de kracht van samenwerking en het creëren van betekenisvolle banden tussen individuen en organisaties.

Wat anderen over mij zeggen? Ze beschrijven me als iemand met een goed gevoel voor humor, ruimdenkend en inspirerend. Ik ben een uitstekende luisteraar, koersvast en met een gezond relativeringsvermogen. Mijn vaardigheden omvatten analytisch denken, strategisch inzicht, ondernemerschap, verbindend vermogen, structurerend vermogen.

Ik beschik over een uitgebreid en waardevol netwerk in diverse sectoren, met een sterke nadruk op de gezondheidszorg, de overheid en de juridische wereld. Mijn connecties zijn een essentieel onderdeel van mijn professionele kracht en mijn vermogen om succesvol te opereren in complexe en veeleisende omgevingen. Dit brede netwerk stelt me in staat om effectieve strategische beslissingen te nemen en samen te werken met diverse belanghebbenden. Het maakt me tot een bruggenbouwer die in staat is om belangen te behartigen en resultaten te behalen in een verscheidenheid van situaties. Het geeft me ook toegang tot waardevolle informatie, middelen en expertise, wat van onschatbare waarde is in mijn rol.

Opleiding
Nyenrode Business Universiteit
Excellent Leiderschap
Ethisch leiderschap: dienen en deugen; Terug naar de kern: handelen vanuit de bedoeling; Vernieuwend leiderschap; De psychologische en morele dimensie van excellent leiderschap; Leiderschap op de innovatiekracht van team en organisatie.

Radboud University / Radboud Management Academy
Post-Master, Strategische Innovatie in Cure en Care
Strategie, marketing en financiering; Organisatiestructuren & experimentele sturing in een gemengd bestel; Effectanalyse in het sociale domein; Het managen van professionals in de zorg; Samenwerking en institutionele arrangementen; Transformatiemanagement.

NVTZ Academie
Goed toezicht verdient goede ondersteuning.
Ontwikkelingen in toezicht; van (bestuurs)secretaris naar governance geweten; governance actualiteiten; wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).

Boerhaave / Loyens & Loeff
Registeropleiding, Compliance officer in de zorg
Kwaliteit en veiligheid; Privacy, markt- en mededingingstoezicht; Financiering en governance in de zorg; Risk management.

InHolland Academy, Alkmaar
Post-HBO Bedrijfskunde zorg en welzijn (voorheen: Post HBO hoger management)
Kwaliteitsmanagement; Strategie en strategisch beleid; Ontwerpen en veranderen van zorgprocessen; Coachend leidinggeven; Probleemherkenning en -oplossing; Strategisch personeelsmanagement; Verandermanagement; Projectmanagement.

InHolland, Diemen
HBO Management in de Zorg

Werkervaring
Mijn brede scala aan vaardigheden en mijn toewijding aan de gezondheidszorg en het welzijn van mensen hebben bijgedragen aan mijn succesvolle carrière in diverse management- en adviesfuncties binnen de gezondheidszorgsector. Mijn ervaring in compliance, governance en strategisch denken heeft mij in staat gesteld waardevolle bijdragen te leveren aan de organisaties waarin ik werk. Ik ben toegewijd aan het creëren van positieve verandering en het verbinden van mensen en organisaties binnen de zorgsector.

Donkervliet Advies & Interim-Management (Eigenaar)
Ik ben de eigenaar van Donkervliet Advies & Interim-Management, waarbij mijn passie en focus liggen op de jeugd- en gezondheidszorg. In deze rol werk ik op interim basis op strategisch en tactisch niveau. Mijn expertise omvat een breed scala aan vaardigheden, waaronder veranderingsmanagement, projectmanagement, strategie, programmamanagement, ondernemerschap en gezondheidszorgmanagement. Mijn rol als interim-manager stelt mij in staat om waardevolle bijdragen te leveren aan organisaties in de zorgsector, met een focus op het creëren van positieve verandering en het verbinden van mens en organisatie.

(Interim-)Manager Veldzicht
Momenteel werk ik als (interim-)manager bij Ons Tweede Thuis, voor het Woon- en dagcentrum Veldzicht, dat gericht is op volwassenen met een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking met gedrags- en/of psychiatrische problematiek. Mijn taken omvatten strategisch management en veranderingsmanagement. In deze functie pas ik mijn uitgebreide kennis van de gezondheidszorg en managementvaardigheden toe om positieve verandering te realiseren.

Co Founder & Praktijkmanager
Als mede-oprichter en praktijkmanager bij Jouw Orthopedagoog ben ik betrokken bij het beheer en de optimalisatie van deze orthopedagogen- en psychologenpraktijk, die gespecialiseerd is in de diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met psychische klachten, eventueel in combinatie met een verstandelijke beperking. Mijn rol concentreert zich op financiën, bedrijfsvoering en compliance, waardoor de praktijkhouder zich met haar team volledig kan richten op de cliëntenzorg.

Secretaris Raad van Bestuur en Raad van Toezicht, lid van het Management Team
Bij Humanitas DMH vervulde ik de rol van bestuurssecretaris en lid van het managementteam. Ik was verantwoordelijk voor het bevorderen en bewaken van goed bestuur en compliance, evenals het coördineren van juridische trajecten. Daarnaast fungeerde ik als voorzitter van het crisisteam tijdens de COVID-19-pandemie en onderhield ik strategische relaties met externe organisaties. Deze functie stelde mij in staat om mijn leiderschaps- en managementvaardigheden in de gezondheidszorg verder te ontwikkelen.

Programmamanager Homerun & Forensische Zorg
Als programmamanager bij Humanitas DMH was ik verantwoordelijk voor het opzetten en aansturen van het dienstverleningsconcept Homerun, gericht op licht verstandelijk beperkte jongeren met complexe problemen. Ik ontwikkelde de visie en methodiek van het zorgprogramma, bouwde relaties op met belanghebbenden en vertegenwoordigde Humanitas DMH in verschillende overlegtafels. Mijn verantwoordelijkheden omvatten ook het doorontwikkelen van de Homerun-methodiek voor justitiabele LVB-cliënten en het bevorderen van forensische zorg binnen de organisatie. Binnen deze rol was ik lid van de landelijke expertgroep FACT LVB van het Trimbos Instituut, waar ik heb bijgedragen aan het opstellen van de certificeringscriteria en modelbeschrijving voor FACT LVB.

Regiomanager Extramurale Zorg
Als regiomanager extramurale zorg was ik verantwoordelijk voor integraal management en het ontwikkelen van expertise in lokale teams. Ik heb samenwerkingsrelaties opgebouwd met lokale overheden, politie en zorgaanbieders en was betrokken bij de samenwerking met een ouderenzorgorganisatie voor het vormgeven van gezamenlijke dienstverlening  aan ouder wordende cliënten met een verstandelijke beperking.

Locatiemanager SGLVG / SGEVG
Tijdens mijn functie als locatiemanager was ik verantwoordelijk voor het beheer en de organisatie van SGLVG- en SGEVG-locatie in Barendrecht.

Zie ook mijn LinkedIn profiel voor meer informatie!


Top